Användarvillkor

Användningsvillkor för tjänsten (29.5.2012)

Tjänstens administratör garanterar inte att materialet och funktionerna i tjänsten fungerar felfritt, korrekt, exakt eller tillförlitligt. Det garanteras inte heller att tjänsten kontinuerligt är tillgänglig och att funktionaliteten fungerar utan avbrott. Tjänsteproducenten har rätt att utan särskild anmälning ändra tjänsten eller ta den eller en del av den ur bruk. Tjänstens administratör ansvarar inte för skador som förorsakats direkt eller indirekt av tjänsten eller av materialets användning.

De här användningsvillkoren är i kraft tillsvidare. Tjänstens administratör har rätt att ändra användningsvillkoren.