1

Aktuellt

Nytt höjd- och koordinatsystem fr.o.m. 26.2.2020 (26.2.2020 16:07)

Det nya koordinatsystemet som tagits i bruk är EUREF-FIN och plankoordinatsystemet ETRS-GK20. Det nya höjdsystemet som tagits i bruk är N2000. Läs mer här: https://www.mariehamn.ax/nyheter/2020/februari/nyttkoordinatsystem/

Visas på kartan
{{ layer.name }}
Samlingens egenskaper
Lägg till egna objekt genom att rita eller genom att välja Lägg till egna objekt i sökobjektets information.
Genom att logga in i tjänsten kan du spara dina objekt som en samling, som du senare kan redigera.
Namn
Förklaring
Bredd
URL-länk för mer information
Bildlänk
Gatunamn
Adressnummer
Sökklass
Namn
Förklaring
URL-länk för mer information
Bilden
Resultat för sökning av företagstomter
Begäran om uppdatering av företagstomter
Planbestämmelser
Skapa inbäddad karta
Definiera storlek på inbäddning
X pikseliä

Inkludera i inbäddning

Kopiera kod för inbäddning som läggs till
Bilden
Linje
 
Fyllnad